1629 - 2029

400 jaar beleg van 's-Hertogenbosch

Voorstellingen december geannuleerd

Door de huidige corona-situatie en de maatregelen zijn wij helaas genoodzaakt de geplande voorstellingen van december 2021 te annuleren. Wij richten ons nu op een serie voorstellingen in het voorjaar van 2022 en hopen u dan in goede gezondheid te kunnen verwelkomen. Zodra er meer duidelijk is over de data, zullen wij die op deze website bekend maken.

Broeders, de val van Den Bosch

Het meeslepende verhaal van het beleg van ‘s-Hertogenbosch in de Tachtigjarige oorlog. In de historische grote zaal van het Zwanenbroedershuis brengt meesterverteller Alexander de Bruijn de 17e eeuw tot leven. Een drama op het scherpst van de snede over de belegering van Den Bosch door de troepen van Frederik Hendrik. Centraal staat het dilemma tussen de stad blijven verdedigen met veel bloedvergieten of capituleren en je overgeven aan de protestanten.

In 2029 is het 400 jaar geleden dat ‘s-Hertogenbosch werd ingenomen door het Staatse leger onder leiding van stadhouder Frederik Hendrik om het katholieke bolwerk te bevrijden van de Spaanse overheersers. Het beleg en de daarop volgende inname van de stad is een belangrijke fase in de geboorte van de Nederlandse natie. De Staatsen hadden het bestuur van de stad overgenomen en de katholieke inwoners werden behandeld als tweede rangs burgers.

De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap – gesticht in 1318 ter verering van Maria – stond in 1642 voor een groot dilemma: opheffen of voortbestaan met toelating van protestantse leden en transformeren van een katholiek naar een oecumenisch genootschap. Met een kleine meerderheid werd voor het laatste gekozen. Een voor die tijd ongekende stap, de tachtig jarige oorlog was immers nog niet beëindigd. De broederschap bestaat sindsdien uit 18 katholieke en 18 protestantse broeders.

In 2019 heeft de broederschap het initiatief genomen een stichting op te richten die in de aanloop naar 2029 een reeks theatervoorstellingen zal produceren die de inname van ‘s-Hertogenbosch en de gevolgen hiervan voor de inwoners en de broederschap tot leven brengt. De eerste reeks voorstellingen heeft inmiddels plaats gevonden in de grote zaal van het Zwanenbroedershuis. Gezien de grote belangstelling en de enthousiaste reacties zullen wij extra voorstellingen programmeren. Wij wachten nog op het moment dat de corona-maatregelen voorstellingen weer toelaten.

Extra voorstellingen Broeders, de val van Den Bosch; voorjaar 2022

Na het grote succes van de uitverkochte voorstellingen ‘Broeders, de val van Den Bosch’ in 2019 hebben wij als gevolg van de corona-pandemie de voorstellingen helaas een lange tijd stil moeten zitten. Wij hadden voor december 2021 een serie in de planning staan, maar die moeten we ook uitstellen. Wij richten ons nu op het voorjaar 2022. Nadere berichtgeving volgt later op deze website.