Stichting 1629

Stichting 1629 is in 2019 opgericht op initiatief van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap en is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In het kader van de verplichtingen die aan ANBI’s worden gesteld publiceren wij onderstaande informatie.

Contactgegevens

Stichting 1629
Hinthamerstraat 94
5211 MS  ‘s-Hertogenbosch
info@stichting1629.nl

KvK: 73894850
RSIN: 859701803

Doelstelling

De stichting heeft tot doel het bevorderen van de bekendheid van het (cultureel) erfgoed en het ondersteunen van de goede doelen van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap.

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

dr. O.H.J. Koning, voorzitter
mr. M.E.B.M. van Bouwdijk Bastiaanse, penningmeester
ir. R.J.Q.M. Smits van Oyen, secretaris

Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden.